Walk & Trim

Walk & Trim, plezier voor je dier

Mijn naam is Benita, van Roeselare.

Voor iedereen die zijn hond een plezier wil doen is er Walk & Trim.
Wij komen aan huis en verzorgen de wandeling en/of toilettage voor uw hond op afspraak.
Uw hond is in vertrouwde handen en van ons kunt u verwachten dat uw trouwe viervoeter op een deskundige en liefdevolle manier wordt opgevangen.
In geval van nood helpt mijn man, Pieter, mee met de uitlaatservice.

Zelf hebben we een border collie genaamd Amor, zij doet haar naam alle eer aan.
Ze werd geadopteerd via De Poezenboot te Gent.
Knuffelen, in het zonnetje liggen en wandelen aan het strand zijn haar favoriete hobby’s.
Samen zijn wij een gelukkig gezinnetje.

Walk

Een hond in huis geeft een warm gevoel, als u ’s avonds thuis komt van het werk staat er altijd een welkomstcomité voor u klaar. Hebt u genegenheid nodig of een dikke knuffel, dan staat uw huisdier altijd klaar. Het is echter niet altijd even simpel om de tijd te vinden voor een flinke wandeling met uw dierbare schat.

U hebt een drukke job, hobby’s, ziekte, of u bent niet goed te been.
Walk & Trim staat voor u klaar, wij komen aan huis om uw lieveling de nodige aandacht te geven.
Uw hond heeft nood aan regelmatig wandelen en hier zijn enkele voordelen hiervan:
 • Het op peil brengen en houden van het lichaamsgewicht.
 • Een uitlaatklep voor overtollige energie.
 • Positief prikkelen van de mentale gezondheid.
 • Aandacht voor de begeleider wordt vergroot.
 • Eventueel ongewenst gedrag kan verminderen of zelfs ophouden (overmatig blaffen, bijten aan meubilair, overmatig likken aan poten, ...)
 • En het is gewoon aangenaam om een tevreden, voldane hond te hebben.

Wij voorzien de mogelijkheid voor een wandeling van een half uur (10€) of 1 uur (20€).
Als er 2 honden dienen uitgelaten te worden vragen we de kostprijs van 1 hond en 5€ extra.
Deze service is niet beschikbaar op zon- en feestdagen.

De Walk & Trim service, is een wandeling gevolgd door een trimbeurt.
Een wandeling van een half uur kost dan 7,5€ en een wandeling van 1 uur wordt dan 15€

Trim

Relaxatie, massage, een frisse coupe en nieuwe schoenen,... klinkt toch als muziek in de oren?

Zoals de uitlaatservice kom ik aan huis om uw hond te verwennen, een tijdelijk hondenkapsalon bij u thuis.
Knippen, plukken, scheren, effileren, knippen van de nagels, nakijken van de oren, een lekker bad, het hoort er allemaal bij.
Ik zorg voor een trimtafel, bad, shampoo en al het nodige materiaal om uw hond te laten blinken in zijn vacht.

Deze service wordt u aangeboden voor kleine en middelgrote honden. Grotere honden dient eerst overlegt te worden.

Wij bieden onze trimservice aan, per uur is dit 25€.
Zie op pagina walk voor de Walk & Trim service.

Voorwaarden & Tips

Algemene verkoopsvoorwaarden

Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; anders luidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

 • Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven.
 • Onze facturen zijn betaalbaar te Roeselare op 8 dagen na factuurdatum. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een wettelijke intrest van 8 % per jaar tot volledige betaling. Ingeval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid en zonder ernstige redenen, wordt het bedrag na ingebrekestelling van rechtswege vermeerderd met 8% met een minimum van 25 euro als conventioneel strafbeding en overeengekomen schadevergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf veroorzaakt, zonder dat die betaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van art. 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.
 • Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet. Bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van bovenvermelde voorwaarden af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.
 • Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen de acht dagen aan ons adres gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken die ons in staat zal stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet meer aanvaard.
 • Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze woonplaats, namelijk het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg van ons arrondissement, naargelang het geval. Dit geldt ook wanneer wissels worden getrokken op de klant. Van die rechtsbevoegdheidsclausule van de rechtbanken kan slechts door onze beslissing vrijwillig worden afgeweken.
 • De uitlaatservice wordt steeds vooraf, op de dag zelf, vereffend. Hierbij krijgt u een 'kassabon', zodra deze is opgemaakt, bestaat de verkoop en bent u aan de overeenkomst gebonden.
 • Bij een gesloten deur bij aankomst van het afgesproken tijdstip, wordt er een forfaitair bedrag aangerekend.
 • Afspraken worden bij voorkeur geregeld volgens de regio waar ik op die dag al actief ben.
 • Indien er extra kosten dienen gemaakt te worden, worden deze doorgerekend aan de klant vb.: parking, extra verplaatsing.
 • Vermeld bij afspraak medische aandoeningen, huidaandoeningen, gedragsproblemen, etc.
 • Een gemaakte afspraak via telefoon of e-mail wordt steeds aanzien als een geldige afspraak. Deze kan door de klant verbroken worden ten laatste 2 dagen op voorhand.
 • Bij een overeenkomst via telefoon of e-mail zijn bovenstaande voorwaarden van toepassing. Op dat moment verklaart de klant akkoord te gaan.

Tips

 • Zorg voor afkoeling tijdens warme dagen, vb.: maak een ijslolly met een dentastix.
 • Shampoo voor mensen tast de vacht- en huidstructuur van uw hond aan en daarom gebruikt u best een gepaste shampoo.
 • Chocolade kan dodelijk zijn voor uw hond.
 • Als uw hond jeuk heeft, dan is het mogelijk dat er loshangende haren in de vacht zitten.
 • Een hond steekt graag zijn hoofd uit het raam tijdens het rijden, dit door allerlei geuren.
  Voor de veiligheid van uw hond is dit niet aan te raden. Naast het feit dat uw hond uit de auto zou kunnen vallen, worden onstekingen aan de oren en ogen zo makkelijker vermeden. Tevens is een botsing met een insect ook pijnlijk.
 • Het is aangenamer om te lopen voor de hond als zijn nagels niet te lang zijn, als ze de grond raken zijn ze bij de meeste honden te lang.
 • Maak een wandeling met uw hond voor een trimbeurt.
  U kan hiervoor een beroep doen op de uitlaatservice 'walk'.

Regio

Walk & Trim, komt bij u thuis.

Van Roeselare tot aan de heuvels.
Dat betekent: Roeselare en omstreken, Staden, Moorslede, Zonnebeke, Ieper, Vlamertinge, Poperinge.
Op de kaart staat het allemaal mooi aangeduid waar Walk & Trim actief is. Is jouw stad of dorp niet aangeduid, neem gerust contact op, misschien maak ik wel een uitzondering.
Want Walk & Trim staat klaar voor u en uw hond.

Contact

Benita Ostyn
Walk & Trim
8800 Roeselare
BTW BE0650.825.062
GSM (+32) 0476.846.865

Vind ons ook op